Artvin ’e son 14 yılda 186,99 milyon TL eğitim yatırımı yaptık

Artvin ’e son 14 yılda 186,99 milyon TL eğitim yatırımı yaptık

Ruhen ve bedenen iyi yetişmiş nesiller yetiştirme hedefiyle eğitim alanında ilklere imza attık. Eğitime yapılan yatırımları geleceğimizin teminatı olarak değerlendirip öğrenci ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedbirler aldık. Yeni binaların yapımının yanında, mevcut binalarda yürütülen yenileştirme çalışmalarıyla okullarımızdaki fiziki ortamı eğitim öğretime daha uygun hale getirdik.      "Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" ile eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanmaya başladık.

 

Okul ve derslik sayısı arttı,   eğitim kalitesi yükseldi  

●       Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul sayısını 142 'dan 231  'a yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                                             ●       Artvin’de 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 21 spor salonu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 145 laboratuvar ve 111 kütüphane mevcuttur.                                                                                                                     

●       2014 yılı sonunda başlatılan ve öğrencilerin ilgisini çeken, modern donanımlı 11 adet Zenginleştirilmiş Kütüphane ( Z-Kütüphane ) kurulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kalabalık derslik dönemini bitirdik

        

●       Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yıkılıp yeniden yapılan derslikler de dahil olmak üzere 600 yeni derslik inşa ettik.

         Öğrencilerin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için eğitimin her kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük.

●       Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

İlköğretim

Ortaöğretim

2002-2003

20

25

2015-2016

14

17

       

●       Resmi ve özel okullar bünyesindeki toplam Derslik Sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.630 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında 1.907 yükselmiştir. Artış oranı 17% olmuştur.                                                                                                                                                               

Öğretmen atamaları katlanarak arttı

●       Okullaşma oranının artmasıyla ortaya çıkan öğretmen ihtiyacını gidermek için her kademede çok sayıda yeni öğretmen istihdam ettik.                                                                                                                                                                                                 Görev yapan toplam öğretmen sayısı 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 1.847 iken 2015-2016 eğitim öğretim yılında 2.305 yükselmiştir. Artış oranı 25% olmuştur.                                                                                                                                                                                        

Eğitim yaşını okul öncesine taşıdık                                                                                                                                                                   

●       Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırdık. Okul öncesi eğitimin kapsamını genişleterek 5 yaş net okullaşma oranını    % 10,2 den  % 63,0 'e yükselttik.                                                                                                                                                                                                                                

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz                                                                                                                                                             

●       2003 yılında başlattığımız Ücretsiz Ders Kitabı projesi ile öğrencilerimiz ve velilerimizin kitap alma çilesine son verdik.                                                                                                                                                                                                                      Çocuklarımız artık sınıflarına girdiklerinde kitaplarını sıralarının üstünde buluyorlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                     2003-2016 yılları arasında Artvin 'deki öğrencilerimize 8.552.765 TL maliyetle 5.063.607 adet ders kitabını ücretsiz olarak dağıttık.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Şartlı eğitim yardımı uygulamasıyla ailelere destek oluyoruz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

●       Çocuklarımızın okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdık. Ailelerimizin yükünü hafiflettik. İlk ve orta öğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımını başlattık. 2003 yılında başlattığımız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 TL, ilköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 40 TL, ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 TL, ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 60 TL annelerin hesabına yatırıyoruz. Bu kapsamda;

         Artvin'de 2003-2016 yılları arasında 3.975.451,22 TL Şartlı Eğitim Yardımı yapılmıştır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2003-2014 yılları arasında eğitimde ileri teknolojiyi yakalamak için:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

●       Okullara 3.860 adet bilgisayar gönderdik                                                                                                                                                                                                                                              

●       218 sınıfa ADSL bağlantısı sağladık,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

●       Toplam 182 Bilişim Teknolojisi (BT) Sınıfı kurduk.