Son 14 yılda Artvin’e 558 milyon TL destek verdik

Son 14 yılda Artvin’e 558 milyon TL destek verdik

            Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Artvin’deki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 457 Milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Artvin’e yaptığı 101 Milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 558 Milyon TL’ye ulaştırdık.

 

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

            İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 106 adet iş için 64 Milyon TL kredi, 37 Milyon TL hibe olmak üzere toplam 101 Milyon TL tahsis edilmiştir.

 

DEVAM EDEN İŞLER

            Şehircilik sektöründe 1 adet, içmesuyu sektöründe 2 adet, atıksu sektöründe 2 adet ve diğer altyapı sektöründe 2 adet olmak üzere sözleşme bedeli 15 Milyon TL olan toplam 7 adet iş devam etmektedir.      

 

TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER

            Harita sektöründe 10 adet,  içmesuyu sektöründe 7 adet,  atıksu sektöründe 6 adet ve üstyapı sektöründe 5 adet olmak üzere 37 Milyon TL maliyetli toplam 28 adet iş bitirilmiştir.    

      

GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR        

            İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 457 Milyon TL pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra 403 Milyon TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.